KONTAKT

KONTAKT

Kance­lar­ia Rad­ców Prawny­ch
HERMAN LEX
Bień i Gawrycki
Spółka Part­ner­ska
ul. Szosa Chełmińska 80/4
87 — 100 Toruń
NIP 774 281 27 48

biuro@hermanlex.pl
www.hermanlex.pl

tel. 509 400 739
tel. 791 035 620